Hoe worden concessies toegewezen in Antwerpen?

Wanneer een bevragingsprocedure loopt, kan je een projectvoorstel indienen dat grondig wordt geanalyseerd. De ingediende projectvoorstellen worden vervolgens tegen elkaar afgewogen op basis van criteria die in de bevragingsbundel worden aangekondigd.

Meest gezocht