Hoe kan ik een concessie aanvragen?

Wanneer terreinen ter beschikking komen binnen het havengebied, wordt dit conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de markt kenbaar gemaakt. Dit wil concreet zeggen dat een marktbevraging wordt gelanceerd en dat kandidaten een projectvoorstel kunnen indienen. Op basis van vooraf bepaalde criteria wordt vervolgens elk projectvoorstel grondig geanalyseerd en worden de kandidaten en hun respectievelijke projectvoorstellen tegen elkaar afgewogen. Het terrein wordt vervolgens aan de meest geschikte concessionaris in concessie gegeven.

  

Je kan ook spontaan je interesse in een concessieterrein meegeven. Het volstaat dit webformulier in te vullen. Port of Antwerp-Bruges evalueert het ingediende dossier dan vertrouwelijk. De kandidaat wordt vervolgens op de hoogte gebracht van het resultaat en krijgt een overzicht van de relevante lopende bevragingen.

Meest gezocht