Duurzaamheid en SDG's

Port of Antwerp-Bruges wil dat ook volgende generaties genieten van de welvaart en de jobs die de haven creëert. Door mens, omgeving en klimaat centraal te zetten, maken we werk van een duurzame haven.

 

Zo groeit de haven in harmonie met de wereld om ons heen.

Economie, mens en klimaat verzoenen

Port of Antwerp-Bruges wil de eerste wereldhaven zijn die economie, mens en klimaat met elkaar verzoent. Om dit doel te bereiken, verleggen we grenzen. Met innovaties die de haven groener maken en bereikbaar houden.

 

Tegen 2030 zullen meer goederen vervoerd worden via spoor, binnenvaart en pijpleidingen. We werken mee aan de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Tegen 2050 moet Port of Antwerp-Bruges een klimaatneutrale haven zijn. Daar gaan we voor! We hopen anderen te inspireren door te tonen hoe we dat doen.

Duurzaamheidsstrategie als onderdeel van strategisch plan

Onze duurzaamheidsstrategie is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. De operationele werking moet hand in hand gaan met duurzaamheid, ingebed in alle aspecten van het bedrijf. Zo verzekeren we een lange termijn werking van de haven.

Strategisch plan

Om een écht duurzame haven te worden, ontwikkelden we een strategisch plan voor de periode 2022 tot 2025, met de focus op economie, klimaat, en mens en omgeving. Er is daarbij een duidelijke link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

In het Startegisch plan 2022-2025 ligt de focus op economie, klimaat, en mens en omgeving.

SDG 17 – Partnerschappen is de sleutel tot het bereiken van onze ambities. Als community builder gaan we in dialoog met de havengemeenschap en brengen we mensen, bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen met elkaar in contact. Door samen te werken bereiken we de beste resultaten.

Dit rapport biedt een overzicht van het ESG-beleid van Port of Antwerp-Bruges en de voornaamste focuspunten van de afgelopen vijf jaar. Het geeft een totaalbeeld van onze inspanningen op het gebied van milieu en klimaat, maar ook van het sociale en bestuurlijke aspect van onze bedrijfsvoering.

Sustainability Summary

27/5/2024
Dit rapport biedt een overzicht van het ESG-beleid van Port of Antwerp-Bruges en de voornaamste focuspunten van de afgelopen vijf jaar. Het geeft een totaalbeeld van onze inspanningen op het gebied van milieu en klimaat, maar ook van het sociale en bestuurlijke aspect van onze bedrijfsvoering.
Download

Dit vind je misschien ook interessant