Duurzaamheid en SDG's

Port of Antwerp-Bruges wil dat ook volgende generaties genieten van de welvaart en de jobs die de haven creëert. Door mens, omgeving en klimaat centraal te zetten, maken we werk van een duurzame haven.

 

Zo groeit de haven in harmonie met de wereld om ons heen.

Economie, mens en klimaat verzoenen

Port of Antwerp-Bruges wil de eerste wereldhaven zijn die economie, mens en klimaat met elkaar verzoent. Om dit doel te bereiken, verleggen we grenzen. Met innovaties die de haven groener maken en bereikbaar houden.

 

Tegen 2030 zullen meer goederen vervoerd worden via spoor, binnenvaart en pijpleidingen. We werken mee aan de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Tegen 2050 moet Port of Antwerp-Bruges een klimaatneutrale haven zijn. Daar gaan we voor! We hopen anderen te inspireren door te tonen hoe we dat doen.

Beleid gedreven door duurzaamheid

Port of Antwerp-Bruges heeft een duurzaamheidsbeleid uitgewerkt met ambities tegen 2030 op het gebied van klimaat, gezondheid, veiligheid, innovatie, gendergelijkheid, inclusie,... De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hierbij de leidraad. 

SDG 17 – Partnerschappen, is de sleutel tot het bereiken van onze ambities. Als community builder gaan we in dialoog met de havengemeenschap en brengen we mensen, bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen met elkaar in contact. Door samen te werken bereiken we de beste resultaten.

Fotoshoot Employer branding. Gelieve de persoon in tag te contacteren bij extern gebruik van deze foto

Meer dan 100 medewerkers namen in 2019 deel aan workshops om duidelijke ambities en meetbare minimumdoelstellingen uit te werken voor alle 17 SDG’s. Voor vijf SDG’s die het hart van de haven raken en waarop we de grootste impact hebben, streeft Port of Antwerp-Bruges naar meer. Het duurzaamheidsbeleid en ondernemingsplan van Port of Antwerp-Bruges zijn opgebouwd rond deze vijf kern SDG’s: gezondheid & welzijn, werk & economische groei, innovatie, duurzame steden & gemeenschappen en klimaatactie.

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht