Veilige opslag en transport van gevaarlijke goederen

Bij Port of Antwerp-Bruges hebben we alles in huis om de behandeling van gevaarlijke goederen zoals chemicaliën, oliën en gassen veilig te laten verlopen. Met onze hoge veiligheidsstandaarden, uitgebreide noodprocedures en strikte reglementering voor de correcte behandeling, transport en opslag van gevaarlijke goederen dragen we zorg voor de veiligheid van de gebruikers van de haven en haar omwonenden. 

Types gevaarlijk goed

Onder gevaarlijke goederen verstaan we het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie, gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen die een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden. Denk bijvoorbeeld aan het transport en de opslag van vloeibare chemische stoffen zoals benzeen, ammoniak en waterstof of gassen zoals LNG. 

aankomst LNG schip Zeebrugge

Antwerpen

Antwerpen is een sterk groeiende hub voor maritiem vloeibaar massagoed, vooral op het vlak van middelzware distillaten en chemische bevoorradingsketens. Het is de grootste chemische cluster in Europa en de tweede grootste chemische cluster ter wereld, na Houston.

Zeebrugge

Zeebrugge is een belangrijke toegangspoort voor de aanvoer van LNG in Noordwest-Europa. De Fluxys LNG terminal is gebouwd voor het laden en lossen van schepen met LNG. Buffertanks met een capaciteit van 9 miljard m³ LNG op jaarbasis zorgen voor een veilige opslag voor het aardgas zijn weg vindt naar de gebruiker via schip of truck.

Behandeling en regelgeving gevaarlijke goederen

In de havenverordening vind je alle regels terug over de behandeling van gevaarlijke goederen in Port of Antwerp-Bruges. Je kan ook opzoeken welke bepalingen van toepassing zijn voor de behandeling van je gevaarlijk goed. 

Lees meer

Brochures

Om zich te onderscheiden op de wereldmarkt moeten bedrijven beroep kunnen doen op de best mogelijke supply chain om goederen op hun eindbestemming te krijgen. (Enkel beschikbaar in het Engels)

Your reliable supply chain partner

26/3/2024
Om zich te onderscheiden op de wereldmarkt moeten bedrijven beroep kunnen doen op de best mogelijke supply chain om goederen op hun eindbestemming te krijgen. (Enkel beschikbaar in het Engels)
Download
Companies choose Port of Antwerp-Bruges as their European distribution centre for packaged chemicals, oils and gases because of five advantages. Discover them in this brochure.
Bedrijven kiezen voor Port of Antwerp-Bruges als hun Europese distributiecenter voor verpakte chemicaliën, olie en gas omwille van vijf voordelen. Ontdek ze in deze brochure. (Enkel in het Engels)

Home to customised logistics

7/9/2023
Companies choose Port of Antwerp-Bruges as their European distribution centre for packaged chemicals, oils and gases because of five advantages. Discover them in this brochure. Bedrijven kiezen voor Port of Antwerp-Bruges als hun Europese distributiecenter voor verpakte chemicaliën, olie en gas omwille van vijf voordelen. Ontdek ze in deze brochure. (Enkel in het Engels)
Download

Contacteer onze experts

Roxanne Adolphy

Key Accountmanager Logistiek

Kirsti Gjertsen

Key Accountmanager

Dit vind je misschien ook interessant