Veilige opslag en transport van gevaarlijke goederen

Bij Port of Antwerp-Bruges hebben we alles in huis om de behandeling van gevaarlijke goederen zoals chemicaliën, oliën en gassen veilig te laten verlopen. De Havenkapiteinsdienst -Harbour Safety en Security- ziet in Antwerpen en Zeebrugge toe op de correcte behandeling, transport en opslag van gevaarlijke goederen en het naleven van alle wettelijke voorschriften.

Met hoge veiligheidsstandaarden, uitgebreide noodprocedures en strikte reglementering dragen we zorg voor de veiligheid van de gebruikers van de haven en de omwonenden. 

Types gevaarlijk goed

Onder gevaarlijke goederen verstaan we het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie, gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen die een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden. Denk bijvoorbeeld aan het transport en de opslag van vloeibare chemische stoffen zoals benzeen, ammoniak en waterstof of gassen zoals LNG. 

aankomst LNG schip Zeebrugge

Antwerpen

Antwerpen is een sterk groeiende hub voor maritiem vloeibaar massagoed, vooral op het vlak van middelzware distillaten en chemische bevoorradingsketens. Het is de grootste chemische cluster in Europa en de tweede grootste chemische cluster ter wereld, na Houston.

Zeebrugge

Zeebrugge is een belangrijke toegangspoort voor de aanvoer van LNG in Noordwest-Europa. De Fluxys LNG terminal is gebouwd voor het laden en lossen van schepen met LNG. Buffertanks met een capaciteit van 9 miljard m³ LNG op jaarbasis zorgen voor een veilige opslag voor het aardgas zijn weg vindt naar de gebruiker via schip of truck.

Behandeling en regelgeving gevaarlijke goederen

In de havenverordening vind je alle regels terug over de behandeling van gevaarlijke goederen in Port of Antwerp-Bruges. Je kan ook opzoeken welke bepalingen van toepassing zijn voor de behandeling van je gevaarlijk goed. 

Lees meer

Contacteer onze experts

Karen_Callebaut_3360_2021_3.jpg
Karen Callebaut

Key Accountmanager Liquid bulk & Industry

Tineke_Van_Ginneken_2022
Tineke van Ginneken

Accountmanager Packed chemicals & Liquid bulk

Jolijn_Dupont_4766_2021_4.jpg
Jolijn Dupont

Business Development Advisor

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht