Veilige opslag en transport van gevaarlijke goederen

Bij Port of Antwerp-Bruges hebben we alles in huis om de behandeling van gevaarlijke goederen zoals chemicaliën, oliën en gassen veilig te laten verlopen. De Havenkapiteinsdienst -Harbour Safety en Security- ziet in Antwerpen en Zeebrugge toe op de correcte behandeling, transport en opslag van gevaarlijke goederen en het naleven van alle wettelijke voorschriften.

Met hoge veiligheidsstandaarden, uitgebreide noodprocedures en strikte reglementering dragen we zorg voor de veiligheid van de gebruikers van de haven en de omwonenden. 

Types gevaarlijk goed

Onder gevaarlijke goederen verstaan we het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie, gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen die een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden. Denk bijvoorbeeld aan het transport en de opslag van vloeibare chemische stoffen zoals benzeen, ammoniak en waterstof of gassen zoals LNG. 

aankomst LNG schip Zeebrugge

Antwerpen

Antwerpen is een sterk groeiende hub voor maritiem vloeibaar massagoed, vooral op het vlak van middelzware distillaten en chemische bevoorradingsketens. Het is de grootste chemische cluster in Europa en de tweede grootste chemische cluster ter wereld, na Houston.

Zeebrugge

Zeebrugge is een belangrijke toegangspoort voor de aanvoer van LNG in Noordwest-Europa. De Fluxys LNG terminal is gebouwd voor het laden en lossen van schepen met LNG. Buffertanks met een capaciteit van 9 miljard m³ LNG op jaarbasis zorgen voor een veilige opslag voor het aardgas zijn weg vindt naar de gebruiker via schip of truck.

Behandeling en regelgeving gevaarlijke goederen

In de havenverordening vind je alle regels terug over de behandeling van gevaarlijke goederen in Port of Antwerp-Bruges. Je kan ook opzoeken welke bepalingen van toepassing zijn voor de behandeling van je gevaarlijk goed. 

Lees meer

Brochures (English only)

To stand out from the competition on the world market, companies must be able to call on the best possible supply chain to get cargo to its final destination. (English only)

Brochure Supply Chain

13/6/2022
To stand out from the competition on the world market, companies must be able to call on the best possible supply chain to get cargo to its final destination. (English only)
Download
Companies choose Port of Antwerp-Bruges as their European distribution centre for packaged chemicals, oils and gases because of five advantages. Discover them in this brochure.

Thuishaven voor verpakte chemicaliën

16/8/2022
Companies choose Port of Antwerp-Bruges as their European distribution centre for packaged chemicals, oils and gases because of five advantages. Discover them in this brochure.
Download

Contacteer onze experts

Karen Callebaut

Key Accountmanager Liquid bulk & Industry

Tineke van Ginneken

Accountmanager Packed chemicals & Liquid bulk

Jolijn Dupont

Business Development Advisor

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht