Victrol: vervoer over water met een vizier op de toekomst

Het Antwerpse familiebedrijf Victrol won de Sustainable Port Award 2023 met hun CCUS-shipping project. Tijd dus om beter kennis te maken met het bedrijf en hun plannen voor de toekomst.

Antwerps familiebedrijf

Waar het Albertkanaal uitkomt in het Antwerpse havengebied vind je de kantoren van Victrol. Een meer symbolische locatie kan bijna niet voor een binnenvaartbedrijf. Aan het roer staat de familie Maes. Zij focussen op logistieke oplossingen in en rond de binnenvaart in heel Europa. Daarbij zijn ze vooral bezig met het vervoer van vloeistoffen zoals minerale oliën en chemicaliën, gassen zoals lng, RORO & Heavylift en containers.

 

Ze hebben ook een belangrijke development and innovation pijler. Zo houden ze hun vizier naar de toekomst breed om scheepvaartdiensten aan te kunnen bieden aan nieuwe markten. En dat loont, want die aandacht voor innovatieve projecten leverde hen de Sustainable Port Award op!

De kantoren van Victrol aan het Amerikadok, waar het Albertkanaal uitkomt in de haven.

De toekomst van de binnenvaartsector

De sector van de binnenvaart staat voor grote uitdagingen, maar er liggen ook veel opportuniteiten, vertelt Peter Maes, Project Manager bij Victrol. Zo hebben de Europese binnenwateren nog voldoende ruimte voor capaciteitsuitbreiding. Bovendien investeerde Vlaanderen de laatste jaren fors in de binnenvaart. De bruggen over het Albertkanaal worden bijvoorbeeld allemaal verhoogd om transporten met grotere schepen mogelijk te maken. 

Peter Maes is Project Manager bij Victrol.

De toekomst moet en zal duurzaam zijn. “Enerzijds kijken we dan naar het vergroenen van de eigen vloot.” zegt Peter. “Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van alternatieve brandstoffen. Een tussenoplossing, of alternatief, kan bijvoorbeeld het afvangen van de CO₂ uitstoot aan boord worden.”

 

“Anderzijds kunnen we als transportbedrijf ook een rol spelen in het vervoer van groene energie.” Victrol en haar toeleveranciers investeerden de voorbije jaren in een vloot van 35 dubbelwandige tankers. Voor die schepen zoeken ze naar oplossingen om die in de toekomst in te zetten voor het vervoer van alternatieve brandstoffen, zoals methanol. Daarnaast gelooft het bedrijf dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in nieuwe markten, zoals alternatieve energie en de CCUS-keten.

Wat is CCUS?

CCUS staat voor Carbon Capture, Utilization & Storage. Het gaat over het afvangen van industriële CO₂ uit productieprocessen. Die kan je dan bijvoorbeeld opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. Of je kan de CO₂ hergebruiken als grondstof voor bepaalde industrieën. Al is het daar nog even wachten totdat de juiste technologieën zullen worden opgeschaald.

 

Miranda Maes, General Manager van Victrol, legt uit dat het opzetten van die keten bijzonder interessant is voor alle industrieën die vandaag CO₂ uitstoten. “Dankzij onze klantenrelaties met grote energiebedrijven weten we dat de markt vragende partij is voor deze nieuwe infrastructuur. Verschillende bedrijven hebben net hun subsidieaanvragen ingediend voor carbon capture-initiatieven.”

Miranda Maes is general manager bij Victrol.

Dat komt onder andere omdat bedrijven vandaag een Europese ETS-taks op hun CO₂-uitstoot moeten betalen. Dat is een belasting die naar verwachting zal blijven stijgen, om bedrijven aan te zetten te investeren in het verduurzamen van hun processen. Hoewel het op termijn de bedoeling is dat de meeste industrieën helemaal geen CO₂ meer zullen uitstoten, zijn er ook bepaalde industrieën die niet anders kunnen. Bij de productie van kalk of cement bijvoorbeeld, vormt CO₂ een onvermijdbaar restproduct. Daarvoor zal de CCUS-keten dus ook in de verre toekomst relevant blijven. 

Welke rol kan Victrol daar in spelen?

Als een bedrijf CO₂ gaat afvangen, moet het die CO₂ ook kunnen transporteren. Naar grote zeehavens bijvoorbeeld, zoals via het Antwerp@C project, of later naar industrieclusters voor hergebruik. In die connectie met het hinterland ziet Victrol een segment weggelegd voor hun binnenvaartschepen.

 

“We hebben bij onze klanten de voorbije jaren een sterke naam opgebouwd met onze gerichte focus op veiligheid en kwaliteit. Zo bouwden we destijds het eerste binnenlandse lng-bunkerschip van Europa. Dat is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een speciaal CO₂-binnenvaartschip past naadloos binnen onze verdere ambities. Zo kunnen we het vloeibare CO₂ snel, veilig en efficiënt transporteren via de binnenwateren, zoals dat gebeurt voor zowat alle conventionele goederen.”

Een van de tankers van Victrol, die ze in de toekomst kunnen inzetten voor het transport van alternatieve brandstoffen.

De binnenvaart heeft enkele belangrijke voordelen: het is flexibel en kan al op relatief korte termijn operationeel zijn. Die flexibiliteit is belangrijk voor een markt waar nog geen gevestigde bevoorradingsketen aan wezig is. Het binnenvaartnetwerk is uitgebreid en maakt het gemakkelijk om verschillende locaties te bereiken.

 

Het transport van CO₂ zal sowieso multimodaal verlopen, waarbij verschillende transportmodi gecombineerd worden. Die keten bestaat nog niet, maar dat is een puzzel die samen met de hele industrie gelegd wordt.

 

“We zijn ons ervan bewust dat we maar een klein deeltje van die keten afdekken, maar dat is potentieel wel een heel belangrijk deeltje om de hele CCUS-markt uiteindelijk van de grond te krijgen: zonder transport-infrastructuur is er geen markt” zegt Peter. “Het scheepsconcept is alleszins technisch en economisch haalbaar. Het is aan alle belanghebbenden, samen met Europa, om de rest van de puzzel te leggen.”

Sustainable Port Award

Met het CCUS-shipping project won Victrol dit jaar de Sustainable Port Award. Met die award belonen Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever, Alfaport Voka en Apzi-Voka om de twee jaar een duurzaam project binnen het havengebied. Zo willen we de haven, en de bedrijven die er werkzaam zijn, toekomstbestendig te maken. De winnaar krijgt ook een eeuwig ereplekje op de Sustainability Walk aan het Havenhuis in Antwerpen en in Zeebrugge! 

Met het CCUS Shipping Project wil Victrol inspelen op de groeiende CCUS-markt.

Dit vind je misschien ook interessant