Port of Antwerp-Bruges en Railport willen tegen 2030 het aandeel van goederentransport via het spoor verhogen naar 15%. Één van de projecten om die doelstelling te behalen is het bundelen van volumes per spoor. 

Waarom rail bundeling?

Om een aandeel van 15% voor het spoor te behalen is niet alleen een nieuwe mentaliteit nodig, maar ook een grondige operationele optimalisatie. Zo ontwikkelden we al een algemene spoorvisie voor de haven en tekenden we met Railport en Infrabel een Memorandum of Cooperation.

 

De kwaliteit van het first/last mile vervoer staat vandaag onder druk vanwege drie redenen:

 1. operationele of infrastructurele uitdagingen
 2. gebrek aan transparantie
 3. hoge inefficiëntie door gefragmenteerde levering naar de eindbestemming

 

Dé oplossing voor die uitdagingen ligt in een betere samenwerking bij havenactiviteiten voor conventioneel singlewagon vervoer en voor bloktreinen. Daarbinnen kadert het project om volumes per spoor te bundelen.

Door volumes per spoor te bundelen, verhogen we de efficiëntie van het het spoorvervoer.

Wat willen we bereiken?

Concreet moet dit project leiden tot de optimalisatie van de first/last mile activiteiten, waarbij alle partijen een positieve impact ondervinden.

 

 • Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit dankzij hogere frequenties en meer roundtrips
 • Meer transparantie dankzij een goed ondersteund IT-systeem met gestandaardiseerde en gedigitaliseerde processen
 • Positieve impact op de prijs en het gebruik van de haveninfrastructuur dankzij een productie die kostenefficiënter verloopt
 • Betere kwaliteit en betrouwbaarheid van het spoorvervoer
 • Verhoogde toegankelijkheid voor kleinere en nieuwe ladingen
HUPAC has new shuttles to and from Duisburg.

Hoe willen we dat doen?

Om die bundeling van volumes te verwezenlijken wil Railport, samen met de industrie en verladers, een systeem opzetten om een vlotte samenwerking te faciliteren. Daarvoor zal Railport de volumes in kaart brengen voor het first/last mile traject en hierbij optreden als neutrale facilitator die de organisatie op zich neemt via een groepsaankoop. 

 

Voor de bundeling zelf, verdelen we de haven in verschillende zones, waarbij we op zoek gaan naar één spoorwegonderneming per zone. Schematisch ziet de bundeling er zo uit: 

Eén spoorwegonderneming per zone leidt het first/last mile traject in goede banen, zowel voor block trains als singlewagon vervoer.

Het stappenplan voor het project ziet er als volgt uit:

 1. Railport ondertekent een multilaterale NDA (non-disclosure agreement) met elk bedrijf dat volumes deelt.
 2. Railport brengt de volumes in kaart op het first/last mile traject.
 3. Het deelnemende bedrijf geeft Railport het mandaat om zijn volumes te bundelen in een groepsaankoop. Railport verzamelt en consolideert de volumes over de first/last mile.
 4. Railport verdeelt de haven in zones op basis van de geconsolideerde volumes en operationele optimalisatie en organiseert een tender voor bundeling. Daarbij werkt het op mandaat van de industrie/vrachtbetaler.
 5. Railport evalueert de aanbiedingen volgens vooraf bepaalde principes in de tender en kiest een spoorwegonderneming per zone. De deelnemende bedrijven sluiten een overeenkomst voor de first/last mile met de gekozen spoorwegonderneming.
 6. Railport ontwikkelt een IT-toepassing voor de ondersteuning van het bundelingsproces.

 

Om het project te doen slagen, is een neutrale uitbating van de trieerheuvel van groot belang. Zo hebben alle spoorwegondernemingen toegang, kunnen we een ondersteunende IT-toepassing (inclusief de beschikbaarheid van de vrachtbriefdata door de deelnemers) realiseren en kunnen de transportovereenkomsten aangepast worden.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Op korte termijn verwachten we van bedrijven (de vrachtbetalers) die willen deelnemen, dat ze:

 • een multilaterale NDA ondertekenen om de deelname te formaliseren
 • data over spoortrajecten en volumes ter beschikking stellen
 • Railport het mandaat geven om de tender te organiseren
 • transportovereenkomsten opsplitsen in 'long-haul' en 'short-haul' (first/last mile in de haven) tegen de opstart van de bundeling
Port of Antwerp-Bruges focust op een duurzame modal shift naar het spoorvervoer

Wanneer begint het project?

Het is de ambitie om het project in 2023 voor te bereiden, zodat de bundeling in het begin van 2024 kan starten.

Contacteer onze experts

Nils Van Vliet

CEO Railport

Vragen?

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant