Port of Antwerp-Bruges en Railport willen tegen 2030 het aandeel van goederentransport via het spoor verhogen naar 15%. Één van de projecten om die doelstelling te behalen is het bundelen van volumes per spoor in Antwerpen. Het bundeling project is operationeel sinds 1 januari 2024. 

Waarom rail bundeling?

Om een aandeel van 15% voor het spoor te behalen is niet alleen een nieuwe mentaliteit nodig, maar ook een grondige operationele optimalisatie. Zo ontwikkelden we al een algemene spoorvisie voor de haven en tekenden we met Railport en Infrabel een Memorandum of Cooperation.

 

De kwaliteit van het first/last mile vervoer staat vandaag onder druk vanwege drie redenen:

 1. operationele of infrastructurele uitdagingen
 2. gebrek aan transparantie
 3. hoge inefficiëntie door gefragmenteerde levering naar de eindbestemming

 

Dé oplossing voor die uitdagingen ligt in een betere samenwerking bij havenactiviteiten voor conventioneel singlewagon vervoer (SWL) en voor bloktreinen. Daarbinnen kadert het project om volumes per spoor te bundelen.

Door volumes per spoor te bundelen, verhogen we de efficiëntie van het het spoorvervoer.

Wat willen we bereiken?

Concreet moet dit project leiden tot de optimalisatie van de first/last mile activiteiten, waarbij alle partijen een positieve impact ondervinden.

 

 • Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit dankzij hogere frequenties en meer roundtrips
 • Meer transparantie dankzij een goed ondersteund IT-systeem met gestandaardiseerde en gedigitaliseerde processen
 • Positieve impact op de prijs en het gebruik van de haveninfrastructuur dankzij een productie die kostenefficiënter verloopt
 • Betere kwaliteit en betrouwbaarheid van het spoorvervoer
 • Verhoogde toegankelijkheid voor kleinere en nieuwe ladingen
HUPAC has new shuttles to and from Duisburg.

Hoe doen we dat?

Om die bundeling van volumes te verwezenlijken heeft Railport, op vraag van en samen met de industrie en verladers, een systeem opgezet om een vlotte samenwerking te faciliteren. Daarvoor heeft Railport de goederen in kaart gebracht voor het first/last mile traject en treedt  op als neutrale facilitator die de organisatie op zich neemt via een groepsaankoop. 

 

Voor de bundeling zelf, is de haven in verschillende zones verdeeld, waarbij we op zoek gingen naar één spoorwegonderneming per zone. Schematisch ziet de bundeling er zo uit: 

Eén spoorwegonderneming per zone leidt het first/last mile traject in goede banen, zowel voor block trains als singlewagon vervoer.

Het stappenplan voor het project ziet er als volgt uit:

 1. Railport ondertekent een multilaterale NDA (non-disclosure agreement) met elk bedrijf dat volumes deelt.
 2. Railport brengt de volumes in kaart op het first/last mile traject.
 3. Het deelnemende bedrijf geeft Railport het mandaat om zijn volumes te bundelen in een groepsaankoop. Railport verzamelt en consolideert de volumes over de first/last mile.
 4. Railport verdeelt de haven in zones op basis van de geconsolideerde volumes en operationele optimalisatie en organiseert een tender voor bundeling. Daarbij werkt het op mandaat van de industrie/vrachtbetaler.
 5. Railport evalueert de aanbiedingen volgens vooraf bepaalde principes in de tender en kiest een spoorwegonderneming per zone. De deelnemende bedrijven sluiten een overeenkomst voor de first/last mile met de gekozen spoorwegonderneming.
 6. Railport ontwikkelt een IT-toepassing voor de ondersteuning van het bundelingsproces.

 

Om het project te doen slagen, is een neutrale uitbating van de trieerheuvel van groot belang. Zo hebben alle spoorwegondernemingen toegang, kunnen we een ondersteunende IT-toepassing realiseren en kunnen de transportovereenkomsten aangepast worden. De trieerheuvel is sinds April 2023 in neutraal beheer.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Op korte termijn verwachten we van bedrijven (de vrachtbetalers) die willen deelnemen, dat ze:

 • een multilaterale NDA ondertekenen om de deelname te formaliseren
 • data over volumes en eindbestemmingen ter beschikking stellen
 • Railport het mandaat geven om de tender te organiseren
 • transportovereenkomsten opsplitsen in 'long-haul' en 'short-haul' (first/last mile in de haven) tegen de opstart van de bundeling
Port of Antwerp-Bruges focust op een duurzame modal shift naar het spoorvervoer

Contacteer onze experts

Nils Van Vliet

CEO Railport

Saskia Luyckx, Mobility Advisor
Saskia Luyckx

Mobility Advisor

Vragen?

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant