Openbaar onderzoek Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

Het openbaar onderzoek inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven loopt van 15 april tot en met 13 juni 2024.

Deel 1: Openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

Van 15 april tot en met 13 juni 2024 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven, als onderdeel van het complexe project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen op het uitgewerkte project.

 

Het onderzoek volgt op de vaststelling door de Vlaamse Regering op 8 maart 2024 van het voormelde ontwerp van projectbesluit.

 

Het ontwerp van projectbesluit omschrijft het project dat invulling geeft aan de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven (WOW). Dit is een van de drie onderdelen van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA). Dit deelproject voorziet op het grondgebied van de gemeente Beveren onder andere in de aanleg van een multimodale ontsluiting (spoor, auto- en vrachtverkeer, fiets) van in de haven tot op het hoofdverkeersnet en een bufferdijk, als onderdeel van een bufferlandschap dat de polders afschermt van de haven. Het projectbesluit omvat zowel de bestemmingswijziging als alle noodzakelijke vergunningen en toelatingen om de werken te kunnen opstarten.

 

Welke documenten kunt u inkijken? 

 • het ontwerp van projectbesluit: hoofddocument en bijlagen waaronder het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de omgevingsvergunning; 
 • de synthesenota;  
 • de effectenonderzoeksrapporten waarop de synthesenota gebaseerd is, waaronder het ontwerp van milieueffectenonderzoek (MER); 
 • de beslissing van het team Omgevingseffecten over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen. 

 

Meer informatie kunt u bekomen bij:

 

Waar kunt u deze documenten raadplegen? 

 • Op de website cpeca.be
 • Gemeente Beveren: Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren (na telefonische afspraak via 03 750 17 83). 
 • Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen (na afspraak via maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be of 03 222 08 25)  

 

Er worden twee informatievergaderingen georganiseerd onder de vorm van doorlopende informatiemarkten: 

 • Woensdag 24 april 2024 van 15 tot 20 uur: 
  OC Ermenrike, Tuinwijkstraat 66, 9130 Kieldrecht  
 • Donderdag 25 april 2024 van 15 tot 20 uur: 
  OC De Verre, Pater Vergauwenstraat 6b, 9130 Verrebroek 

 

Hoe kunt u reageren tijdens het openbaar onderzoek?  

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van projectbesluit en het ontwerp van MER kunt u tot en met 13 juni 2023 indienen: 

 • per mail via info@cpeca.be; 
 • per brief tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis van Beveren, Dienst stedenbouw en ruimtelijke Ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren; 
 • of per beveiligde zending aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II-laan 15, bus 437, 1210 Brussel. 

 

Bevoegde overheid: Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 

Mede-initiatiefnemers: Port of Antwerp-Bruges – Maatschappij Linkerscheldeoever 

Grondgebied: gemeente Beveren          

Deel 2: Openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigeningen inzake de Westelijke Ontsluiting Waaslandgaven

Van 15 april tot en met 13 juni 2024 loopt er een openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigeningen voor de realisatie van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven. Tijdens deze periode kan iedereen standpunten, opmerkingen of bezwaren formuleren.

 

Het openbaar onderzoek volgt op de vaststelling door de Vlaamse Regering op 8 maart 2024 van het voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota inzake de realisatie van de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven van het complexe project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’.  

 

De te onteigenen onroerende goederen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren. Het gaat om de percelen die kadastraal gekend staan als gelegen te Beveren, 7de afd. Doel (NIS-code 46006), sectie B, nrs. 81B, 85/03 en 86H, en sectie E, nrs. 180C, 180D, 181A, 182R, 183G, 184A, 186B, 186C, 222A, 229, 230 en 231.

 

Welke documenten kunt u inkijken? 

 •  het voorlopig onteigeningsbesluit en de bijlagen, waaronder het onteigeningsplan en de projectnota (met bijhorend projectplan).

 

Waar kunt u deze documenten raadplegen? 

 • Op de website cpeca.be
 • Gemeente Beveren: Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren (na telefonische afspraak via 03 750 17 83). 
 • Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen (na afspraak via maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be of 03 222 08 25) 

 

Er worden twee informatievergaderingen georganiseerd onder de vorm van doorlopende informatiemarkten: 

 • Woensdag 24 april 2024 van 15 tot 20 uur: 
  OC Ermenrike, Tuinwijkstraat 66, 9130 Kieldrecht  
 • Donderdag 25 april 2024 van 15 tot 20 uur: 
  OC De Verre, Pater Vergauwenstraat 6b, 9130 Verrebroek 

 

Hoe kunt u reageren tijdens het openbaar onderzoek?  

Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunt u tot en met 13 juni 2024 indienen: 

 • per mail via info@cpeca.be; 
 • per brief tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis van Beveren, Dienst stedenbouw en ruimtelijke Ordening, Gravenplein 8, 9120 Beveren; 
 • of per beveiligde zending aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II-laan 15, bus 437, 1210 Brussel. 

 

Onteigenende instantie: Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 

Grondgebied: gemeente Beveren 

Documenten

Alle documenten in verband met de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven vind je op de website van Complex Project ECA.

Raadpleeg de documenten
De Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) speelt een belangrijke rol in de verbetering van de aansluiting van de haven op het hoofdverkeersnet voor verschillende vervoersmodi, zoals spoor, auto- en vrachtverkeer en fietsers.

Wil je meer info over het project? Kom dan naar de infomarkt op 24 april in OC Ermenrike of op 25 april in OC De Verre.

De informarkten over de Westelijke Onstluiting van de Waaslandhaven vinden plaats op 24 en 25 april.

Dit vind je misschien ook interessant