Een haven is een unieke plek om in beeld te brengen. De bedrijvigheid, de architectuur en de scheepvaart oefenen een grote aantrekkingskracht uit op wie een passie heeft voor het creëren van origineel beeldmateriaal.

De haven is een technisch complexe omgeving met een eigen regelgevend kader. Of je nu professional bent of liefhebber. Hou rekening met onderstaande richtlijnen en afspraken. Zo garanderen we de veiligheid en de privacy van iedereen in het havengebied.    

Fotograferen en filmen in de haven van Antwerpen of Zeebrugge.

Filmen en fotograferen in Port of Antwerp-Bruges

Veiligheid

Hou altijd rekening met het levendig karakter van de haven en de drukte in het havengebied. Respecteer de verkeersregels en wees extra voorzichtig in de buurt van bruggen en sluizen, waar de verkeersituatie geregeld wisselt.

Beeldopnamen nucleaire installaties en kritieke inrichtingen

Ter info: hou er rekening mee dat je nucleaire installaties zoals de kerncentrale van Doel slechts onder bepaalde voorwaarden en met expliciete toestemming in beeld mag brengen. Voor meer informatie contacteer het  FANC

Drones

Het havengebied is sinds 2021 een geozone waar elke vlucht moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Dit betekent dat je voor elke dronevlucht toestemming moet vragen. Wie dat niet doet, riskeert een boete.

 

Als je als dronepiloot je administratie op voorhand in orde brengt, verloopt de aanvraag en toestemming voor een vlucht erg vlot.

 

De toestemming van Port of Antwerp-Bruges betekent niet dat je zomaar boven bedrijven of industriële installaties mag vliegen. Daarvoor heb je de schriftelijke toestemming nodig van de bedrijven in kwestie.

Nieuwsmedia en journalisten

Journalisten (beroepsjournalisten, journalisten van beroep, stagiair-beroepsjournalisten en journalisten in bijberoep) met een officiële perskaart en begeleidende technici (met T-kaart) kunnen zonder voorafgaande toestemming fotograferen of filmen op het openbaar domein in het havengebied.

 

Voor opnames met drones is steeds toestemming nodig, ook voor journalisten.

Commerciële of privé-opnames in Antwerpen

In de haven en het Havenhuis is het mogelijk om beelden, geluidsopnames en foto’s te maken, op voorwaarde dat de communicatie- en veiligheidsdiensten (van Port of Antwerp-Bruges en/of het betrokken bedrijf) hier toestemming voor geven.

 

De toestemming van Port of Antwerp-Bruges is steeds vereist. Voor opnames op bedrijfsterreinen is er bovendien goedkeuring nodig van het betrokken bedrijf.

Zowel de bedrijven in de haven als het Havenhuis zijn operationele bedrijven en/of kantoren. Het gebruik van deze locaties als filmdecor heeft een grote impact op de werking van het bedrijf. We rekenen op je begrip en respect daarvoor.

 

Voor elke foto- of filmaanvraag, kan je terecht bij de communicatiedienst.

Vermeld onderstaande informatie zeker in je aanvraag:

 

 • naam en voornaam
 • contactgegevens
 • doel van de opname
 • naam van de zender, het productiehuis of ander medium waarvoor je werkt
 • (Tv-)programma / (tv-)reeks / film waarin deze opnames passen
 • exacte locatie(s) waar je wenst te filmen
 • datum en uur
 • welk materiaal je meebrengt
 • hoeveel ruimte je nodig hebt voor het opstellen van je materiaal
 • opslagruimte die je eventueel nodig hebt
 • eventueel scenario

 

Je ontvangt zo snel mogelijk een melding of de opnames mogen doorgaan. In dat geval krijg je meer informatie over praktische details en mogelijke kosten. De basisvoorwaarden vind je alvast in onze Tariefverordening op evenementen, foto-en filmopnames 2021.

 

Voor opnames in het Havenhuis en in andere locaties van Port of Antwerp-Bruges stellen we een  locatieovereenkomst op. Bijkomende kosten voor personeel van Port of Antwerp-Bruges, beveiliging of andere diensten factureren we aan de aanvrager.

 

Aanvragen voor opnames die zowel doorgaan in Stad Antwerpen als in het havengebied, vraag je aan via Stad Antwerpen.

Filmen en fotograferen in de haven van Zeebrugge

Het is verboden om in het havengebied te fotograferen of te filmen zonder toelating van de havenkapiteinsdienst van Zeebrugge. Volg de instructies om een vergunning aan te vragen.

Commerciële of privé-opnames

Breng de havenkapiteinsdienst en de communicatiedienst op de hoogte van je bezoek. Bezorg de havenkapiteinsdienst de volgende gegevens:

 

 • Een kopie of foto van het identiteitsbewijs van elke persoon die naar Zeebrugge komt (perskaarten worden niet aanvaard).
 • De nummerplaten van de voertuigen die gebruikt worden voor het bezoek aan de haven van Zeebrugge. 

 

Zodra je de vergunning ontvangen hebt, mag je filmen of foto's maken vanaf de openbare weg in het havengebied. Hou rekening met volgende beperkingen: 

 

 • Met de vergunning is het niet toegestaan om met een drone beelden te maken of te filmen in het havengebied. 
 • Het is verboden te filmen of foto's te maken van activiteiten op terminals in Zeebrugge. Je mag alleen op terminals filmen als je specifieke toestemming hebt van het terminalbedrijf.

Nuttige downloads

Locatievoorwaarden

26/4/2022

Tariefverordening op evenementen, foto-en filmopnames

1/6/2022

Contacteer onze experts

Havenkapiteinsdienst Zeebrugge

Havenkapiteinsdienst

Transparant icoon voor de toepassing van 'contacten' in kader van het nieuw intranet
Communicatie

Communicatie Port of Antwerp-Bruges

Dit vind je misschien ook interessant