Een haven is een unieke plek om in beeld te brengen. De bedrijvigheid, de architectuur en de scheepvaart oefenen een grote aantrekkingskracht uit op wie een passie heeft voor het creëren van origineel beeldmateriaal. Om de goede werking van de haven te garanderen, volg je onderstaande richtlijnen en afspraken.

Algemene richtlijnen

De haven is een technisch complexe omgeving met een eigen regelgevend kader. Het gebruik van zowel bedrijven in de haven als het Havenhuis heeft een grote impact op de werking. Daarom is het verplicht om toestemming te vragen aan Port of Antwerp-Bruges. Voor opnames op bedrijfsterreinen is er bovendien goedkeuring nodig van het betrokken bedrijf.

 

Het fotograferen en filmen van omheiningen, poorten, andere beveiligingsinfrastructuur en van bewaking is bij wet verboden.

Opnames in Antwerpen

Voor beeld- en geluidsopnames op het platform Antwerpen vraag je toestemming aan de communicatiedienst.

Vraag toestemming

Opnames in Zeebrugge

Voor beeld- en geluidopnames op het platform Zeebrugge vraag je toestemming aan de communicatiedienst.

Vraag toestemming

Vermeld onderstaande informatie zeker in je aanvraag:

 • naam en voornaam
 • contactgegevens
 • doel van de opname
 • naam van de zender, het productiehuis of ander medium waarvoor je werkt
 • (tv-)programma / (tv-)reeks / film waarin deze opnames passen
 • exacte locatie(s) waar je wenst te filmen
 • datum en uur
 • welk materiaal je meebrengt
 • hoeveel ruimte je nodig hebt voor het opstellen van je materiaal
 • opslagruimte die je eventueel nodig hebt
 • eventueel scenario

 

Je ontvangt zo snel mogelijk een melding of de opnames mogen doorgaan. In dat geval krijg je meer informatie over praktische details en mogelijke kosten. De basisvoorwaarden vind je alvast in onze Tariefverordening op evenementen, foto-en filmopnames.

 

Voor opnames in het Havenhuis en in andere locaties van Port of Antwerp-Bruges stellen we een  locatieovereenkomst op. Bijkomende kosten voor personeel van Port of Antwerp-Bruges, beveiliging of andere diensten factureren we aan de aanvrager.

 

Aanvragen voor opnames die zowel doorgaan in Stad Antwerpen als in het havengebied, vraag je aan via Stad Antwerpen.

Veiligheid

Hou altijd rekening met het levendig karakter van de haven en de drukte in het havengebied. Respecteer de verkeersregels en wees extra voorzichtig in de buurt van bruggen en sluizen, waar de verkeersituatie geregeld wisselt.

Nucleaire en kritieke inrichtingen

Hou er rekening mee dat je nucleaire installaties zoals de kerncentrale van Doel slechts onder bepaalde voorwaarden en met expliciete toestemming in beeld mag brengen. Voor meer informatie contacteer het FANC.

Drones

Het havengebied is sinds 2021 een geozone waar elke vlucht moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Dit betekent dat je voor elke dronevlucht toestemming moet vragen. Wie dat niet doet, riskeert een boete.

 

Als je als dronepiloot je administratie op voorhand in orde brengt, verloopt de aanvraag en toestemming voor een vlucht erg vlot.

 

De toestemming van Port of Antwerp-Bruges betekent niet dat je zomaar boven bedrijven of industriële installaties mag vliegen. Daarvoor heb je de schriftelijke toestemming nodig van de bedrijven in kwestie.

Nieuwsmedia en journalisten

Journalisten (beroepsjournalisten, journalisten van beroep, stagiair-beroepsjournalisten en journalisten in bijberoep) met een officiële perskaart en begeleidende technici (met T-kaart) kunnen zonder voorafgaande toestemming fotograferen of filmen op het openbaar domein in het havengebied.

 

Voor opnames met drones is steeds toestemming nodig, ook voor journalisten.

Sfeerfoto's van de eerste jobdag Operaties op zaterdag 14 oktober 2023. Sven Van Gestel als fotograaf vermelden. Bij extern gebruik afstemmen met collega's in beeld.

Nuttige downloads

Locatievoorwaarden

24/5/2024

Tariefverordening op evenementen, foto-en filmopnames

24/5/2024

Contacteer onze experts

Voor al je vragen over de APICS Barge applicatie
Havenkapiteinsdienst Zeebrugge

Havenkapiteinsdienst

Transparant icoon voor de toepassing van 'contacten' in kader van het nieuw intranet
Communicatie

Communicatie Port of Antwerp-Bruges

Dit vind je misschien ook interessant