Masterplan fiets Antwerpen

De fiets is een belangrijke schakel in het woon-werkverkeer en het verbeteren van de mobiliteit in en rond de haven. Om het aantal fietsers nog verder te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn. Daarom investeert Port of Antwerp-Bruges in veilige en vrijliggende fietspaden in asfalt tot elk bedrijf.

Met het Masterplan fiets Antwerpen maken we de haven toegankelijker voor fietsers.

Initiatiefnemer(s)

Port of Antwerp-Bruges

Looptijd

10/06/2021 - 31/12/2030

Locatie

Verschillende locaties in het havengebied

Waarom?

Het project masterplan fietsinfrastructuur investeert meer dan 40 miljoen euro in vlotte en veilige toegankelijkheid van het Antwerpse havengebied met de fiets. 

 

Het doel:

 • een veilig en vrijliggend fietspad in asfalt tot elk bedrijf tegen 2030
 • een uitgebreid en samenhangend netwerk aan fietspaden in het havengebied
De aanleg van het circulair fietspad langs de Zomerweg in Antwerpen.

Wat?

Het project loopt in twee grote fasen van vijf jaar.

 • 2022-2026: focus op nieuwe fietspaden in straten waar nu nog geen fietspad aanwezig is
 • 2027-2031: verbeteren en verbreden van bestaande fietspaden die niet voldoen aan de normen van de toekomst
Met het Masterplan fiets Antwerpen maken we de haven toegankelijker voor fietsers.

Malagastraat

 • Aanleg fietspad 
 • Samen met andere werken
 • Grote lokale hinder verwacht met meer dan half jaar grote impact op bereikbaarheid en doorstroming

GIP Linkeroever naar Molenweg langs het spoor

 • Aanleg fietspad
 • Beperkte lokale hinder verwacht

Kruispunt Blauwhoefstraat met Antwerpse baan

 • Herinrichting kruispunt
 • Beperkte lokale hinder verwacht

Wilmingtonstraat

 • Aanleg fietspad
 • Beperkte lokale hinder verwacht

Kruising Scheldelaan met spoorovergang RO18

 • Aanleg fietspad
 • Beperkte lokale hinder verwacht

Bellestraat

 • Aanleg fietspad
 • Beperkte lokale hinder verwacht

Welke fietspaden zijn al gelegd?

Van 2021 tot 2023 kregen volgende zones al nieuwe of verbeterde fietspaden:

 • Fietspad Zomerweg
 • Verbeteren fietspad nabij Van Cauwelaertbrug
 • Stukjes fietspad om knelpunten weg te werken - buurt Sint-Antoniusweg
 • Fietspad Muisbroeklaan
 • Fietspad Moerstraat en aanpassing kruispunt Moerstraat en Noorderlaan
 • Fietspad Boterhamvaartweg
 • Veiligere fietskruisingen met spoorwegen op verschillende plaatsen in het havengebied
 • Zandvliet- en Berendrechtsluis (nog in uitvoering)
 • Fietspad Rostockweg (nog in uitvoering)
 • Fietspad langs Scheldelaan ter hoogte van Boudewijnweg (nog in uitvoering)

Hoe?

De havenbedrijven en andere stakeholders zoals Infrabel, politie en Agentschap Wegen en Verkeer zijn mee betrokken in het project. Samen met Slim naar Antwerpen stimuleren we alle havenmedewerkers om met de fiets naar het werk te komen

Ga naar de website Slim naar Antwerpen

Een aantal fietspaden van het Masterplan ontvangt via het Kopenhagenplan steun van Europa en Vlaanderen.

Een aantal fietspaden van het Masterplan ontvangt via het Kopenhagenplan steun van Europa en Vlaanderen.

Meld- en infopunt

Heb je vragen, bemerkingen of klachten in verband met werken? Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op
Maak een melding of stel een vraag via ons meld- en infopunt.

Dit vind je misschien ook interessant