Integriteit, dat is doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Integriteit, dat is betrouwbaar zijn, ook als niemand kijkt of bij druk van buitenaf. Integriteit schept vertrouwen, in onze organisatie, in onze medewerkers, in onze interne én externe samenwerkingen. Daarom is integriteit zo belangrijk binnen Port of Antwerp-Bruges. De coördinator integriteit waakt hierover. 

Wat is de klokkenluidersregeling?

Vermoed je een inbreuk op de integriteit, dan is er de “klokkenluidersregeling”. Deze regeling zorgt ervoor dat je veilig melding kan maken. De regeling zorgt ervoor dat de organisatie een melding van een mogelijke integriteitsschending kwalitatief, consequent en conform oppikt en behandelt, met bescherming van zowel de klokkenluider als de andere stakeholders.

 

Een klokkenluider is een persoon, die in de context van het werk melding doet over (wan-)toestanden die geacht worden illegaal, immoreel, onwenselijk, onveilig of frauduleus te zijn. De benaming klinkt misschien negatief, maar is het allerminst. De klokkenluider handelt immers integer en oprecht. 

You can contact the integrity coordinator for reports about integrity violations.

Wie kan klokkenluider zijn?

Iedereen die getuige is van een integriteitsschending kan een melding doen via dit meldpunt. Niet enkel interne medewerkers, maar ook externe partijen kunnen via onze klokkenluidersregeling dus een inbreuk melden.  

Wanneer kan je klokkenluider zijn?

Er zijn verschillende types integriteitsschendingen:  fraude, misbruik, ethische bezwaren, schending van arbeidsrecht, milieuvervuiling, het niet naleven van de wetgeving rond overheidsopdrachten… Een volledige, maar niet limitatieve, opsomming van inbreuken vind je in de klokkenluidersprocedure.

Je vermoedt of bemerkt een integriteitsschending. Wat nu?

1. Maak een melding

Ga naar het meld- en infopunt van de haven. Klik op de categorie 'Klokkenluidersregeling' en dien je melding in via het formulier.

Meld- en infopunt

2. Anoniem of niet

De gegevens van de melder worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.

 

Via het meldpunt kan je er ook voor opteren om je melding anoniem te doen. Je hoeft je persoonsgegevens en relatie tot Port of Antwerp-Bruges dus niet te vermelden.

 

Toch kan het zinvol zijn om een eventueel anoniem e-mailadres achter te laten. Zo heeft de integriteitscoördinator toch een aanspreekpunt. Soms is bijkomende informatie immers nodig om de melding verder te onderzoeken.  

3. Wat gebeurt er met je melding?

Binnen de 7 kalenderdagen na je melding krijg je een ontvangstbevestiging. Enkel de coördinator integriteit heeft toegang tot het meldpunt. Samen met de experts bekijkt en onderzoekt de coördinator de melding.

 

Was de melding niet anoniem, dan krijgt de melder binnen 3 maanden feedback over de geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging. Inzage in de inhoud van het onderzoek krijgt de melder niet.  

Meer weten?

De volledige procedure van de klokkenluidersregeling lees je hier.

Uitgebreide informatie over de klokkenluidersprocedure.

Klokkenluidersprocedure

2/4/2024
Uitgebreide informatie over de klokkenluidersprocedure.
Download

Contacteer de integriteitscoördinator

Kiliane De Vuyst

Integriteitscoördinator

Vragen?

Aarzel niet de integriteitscoördinator te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant