Wie is de dokmeester of de port authority officer?

De dokmeester of port authority officer staat in voor de uitvoering van de reglementen en algemene richtlijnen van de havenkapitein& over de havenpolitieverordeningen. Niet alleen waakt hij/zij over de optimale veiligheid van het havengebied, maar bepaalt de dokmeester ook de ligplaatsen van schepen en is hij/zij het aanspreekpunt voor de scheepsleiding bij het aan-en afmeren.

Meest gezocht