Welke havenvoertuigen moet je inschrijven bij DIV?

Havenvoertuigen die zich op eigen kracht voortbewegen en gebruik maken van de openbare wegen in het havengebied, moeten worden ingeschreven bij de DIV. Concreet zullen dus enkel de havenvoertuigen van de categorieën A1, A2, A3 en A4 onder de inschrijvingsplicht bij DIV vallen.

 

Getrokken of gesleepte havenvoertuigen van de categorieën B1, B2, B3 en B4 zijn vrijgesteld van inschrijving (artikel 2, §1, 6e van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen).

Dit vind je misschien ook interessant