Havengeld is het toegangsticket dat je koopt bij het Havenbedrijf om in de haven te mogen verblijven en bestaat uit 2 delen namelijk het tonnenmaatrecht op basis van de bruto tonnenmaat en het aanlegrecht op basis van de geloste/geladen goederen. De tarieven zijn onder andere afhankelijk van het type schip, de verblijfsduur en de locatie.  Daarnaast verleent het Havenbedrijf kortingen op basis van bijvoorbeeld frequentie van aanlopen en duurzaamheid. De exacte reglementeringen en voorwaarden vind je terug in de verschillende tariefverordeningen

De inkomsten van deze havenrechten gebruikt het Havenbedrijf om de operationele werking te verzekeren en om strategische projecten op te zetten en uit te werken. Denk bij operationele werking aan het beheer en het onderhoud van de haveninfrastructuur. Een ander deel van deze inkomsten gaat naar de realisatie van strategische en toekomstgerichte projecten zoals een beter ontsluiting van de haven via verschillende transportmodi en projecten die het havenplatform duurzamer moeten maken. 

 

Het Havenbedrijf past deze tarieven en reglementen jaarlijks aan. Dat gebeurt op basis van de evoluties in de maatschappij, de economie, de conjunctuur en de maritieme sector. Daarbij houdt het ook rekening met de vragen en bezorgdheden van de openbare en private sector zoals de agenturen, de rederijen en de havenorganisaties. 

Contacteer onze experts

Transparant icoon voor de toepassing van 'onkosten' in kader van het nieuw intranet
Port Dues

Havenrechten Port of Antwerp-Bruges

Vragen?

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant