Moet ik een vergunning aanvragen om water te capteren in de haven?

Het is in ieders belang dat er voldoende en proper water door de dokken van de haven stroomt. De haven moet toegankelijk blijven voor alle schepen en ook bedrijven moeten ten allen tijde kunnen blijven draaien, ook in periodes van droogte. Daarbij is het bereiken van een goede waterkwaliteit een belangrijke randvoorwaarde. Port of Antwerp-Bruges bewaakt als waterwegbeheerder deze doelstellingen. Het is daarom in ieders belang dat voor elke watervang uit de dokken een vergunning wordt aangevraagd. Dit kan via Permits.advice@portofantwerpbruges.com

Watercaptatie van minder dan 500 m³ is gratis

 

Voor captaties van meer dan 500 m³ wordt de aanrekening berekend zoals bepaald in het decreet van 21 december 2021, afdeling IV art. 45. De geïndexeerde tarieven vind je terug op de website van de Vlaamse Waterweg. Deze wetgeving wordt momenteel herbekeken. Een nieuwe tarifering zal in voege gaan vanaf januari. 

Dit vind je misschien ook interessant