Duurzame haven, sterke industrie: de kracht van de Haven van Antwerpen-Brugge

Port of Antwerp-Bruges streeft ernaar om een vooraanstaand platform te blijven voor investeringen. Om dit te realiseren, is een rechtszeker vergunningsproces essentieel, naast concurrentiële energieprijzen en grondstofzekerheid. De 'Antwerp Declaration for a European Industrial Deal' pleit daarom voor tien actiepunten om de Europese industrie te versterken.

Port of Antwerp-Bruges is, met zijn 165.000 (in)directe jobs en zijn toegevoegde waarde, niet alleen de motor van onze economie. Het maritiem-industrieel complex vormt ook een belangrijke schakel in de Europese concurrentiepositie en de internationale handel. De haven genereert welvaart, innovatie en werkgelegenheid.

 

Beide havenplatformen zijn, vanuit een mondiaal perspectief, aantrekkelijk voor investeerders. De rol van Port of Antwerp-Bruges is helder: werk maken van duurzame groei voor bedrijven en investeringen aantrekken.

Nood aan efficiënt vergunningenkader

Om ons als vooraanstaand investeringsplatform te handhaven, moet er in de komende legislatuur verder gewerkt worden aan een helder, efficiënt en rechtszeker vergunningentraject. Op dit moment zorgen de trajecten voor rechtsonzekerheid, voornamelijk door de lange termijnen waarin beroepen kunnen spelen en de complexiteit van het regelgevend kader. Ook het grensoverschrijdend kader speelt een rol. 

Druk op concurrentiepositie van industrie

De concurrentiepositie van onze industrie staat onder druk om verschillende redenen. Ten eerste zijn de energiekosten in Europa fors hoger dan in andere delen van de wereld. De recente veranderingen in de geopolitieke verhoudingen met Rusland, tot voor kort een belangrijke gasleverancier aan de EU, hebben deze situatie verder verscherpt. Ook de Amerikaanse Inflation Reduction Act heeft invloed op de mondiale concurrentiepositie van de Europese industrie en op onze strategische autonomie. Daarnaast brengen de Europese klimaatambities een nieuwe golf van complexe regelgeving met zich mee. 

Pleidooi voor industriële verankering en duurzaamheid

We ijveren voor industriële verankering én een duurzaam klimaatbeleid, zoals uiteengezet in "The Antwerp Declaration for a European Industrial Deal". 73 industrieleiders uit bijna 20 sectoren overhandigden de verklaring aan de Belgische premier Alexander De Croo en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Dat gebeurde tijdens een Europese industrietop op het terrein van BASF in de haven van Antwerpen waar de grootste chemiecluster van Europa is gevestigd.

 

De verklaring bevestigt de toewijding van de industrie aan de transformatie van Europa maar richt zich ook op de dringende behoefte om het concurrentievermogen, de veerkracht en de duurzaamheid te stimuleren in moeilijke economische omstandigheden.

 

De Verklaring van Antwerpen schuift tien aanbevelingen aan Europa naar voor:

  • De Industrial Deal moet centraal staan in de nieuwe Europese strategische agenda voor 2024-2029.
  • Voorzie overheidsfinanciering met een fonds voor ontwikkeling van schone technologie.
  • EU-energiestrategie: Europa moet zich positioneren als wereldwijde concurrerende energieleverancier.
  • Focus op de infrastructuur die Europa nodig heeft.
  • Vergroot de grondstoffenzekerheid van de EU. 
  • Stimuleer de vraag naar koolstofarme, koolstofvrije en circulaire producten.
  • Benut, verbeter en versterk de interne markt. 
  • Creëer een slimmer innovatiekader.
  • Nieuwe wetgevingsgeest: stimuleer bedrijven om te investeren in schone technologieën.
  • Zet een structuur op om resultaten te bereiken: de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese Industrial Deal.

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant