Documentatie Meteo Data

De Meteo Data API is een API met directe toegang, die wordt gedeeld in de context van de EU-richtlijn over open data. De data vallen niet onder specifieke uitwisselingscontrole en zijn toegankelijk voor iedereen die zich abonneert op de API.

Wat is een BaseUrl?

In dit document verwijzen we meermaals naar de BaseUrl voor de API.

De BaseUrl voor deze API is: https://api.nxtport.com/opendata/meteo/v1

Andere verzoekparameters zijn:

Locatie

 • Type: String
 • Verplicht: Ja
 • Beschrijving: Afkorting van de locatie waar het weerstation zich bevindt. Mogelijke waarden zijn:
  • bos (Boudewijn-Van Cauwelaertsluis)
  • kas (Kallosluis)
  • kis (Kieldrechtsluis)
  • ros (Royerssluis)
  • zas (Zandvliet-Berendrechtsluis)
  • k102 (Kade 102)

Van

 • Type: Datumtijd (UTC)
 • Verplicht: Ja, indien onder "van" een waarde is opgegeven
 • Beschrijving: Onderste tijdgrens (UTC). Formaat: JJJJ-MM-DDTUU:MM:SSZ bv. "2022-01-24T09:58:56Z"

Tot

 • Type: Datumtijd (UTC)
 • Verplicht: Ja, indien onder "tot" een waarde is opgegeven
 • Beschrijving: Bovenste tijdgrens (UTC). Format: JJJJ-MM-DDTUU:MM:SSZ bv. "2022-01-24T09:58:56Z"

Contacteer onze experts

Open Data Platform Support
Open Data Platform

Support Desk

Stel je vraag

Heb je vragen over Meteo Data, het gebruik of de API-integratie ervan? Neem dan contact met ons op.

Dit vind je misschien ook interessant