Hoe worden overtredingen van de bepalingen uit de havenverkeersverordening gepenaliseerd?

Inbreuken op de havenverkeersverordening worden gesanctioneerd op basis van het decreet van 3 mei 2019 op de havenkapiteinsdiensten. Het betreft geldboeten waarvan de maximumbedragen volgens hun ernst bepaald worden in het Havendecreet.

 

Bij inbreuken stelt de havenkapiteinsdienst een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking tot betaling van de geldboete voor. Niet-betaling leidt tot het overmaken van het inbreukdossier aan het Openbaar Ministerie (Parket) voor eventuele verdere vervolging.

Dit vind je misschien ook interessant