Wedstrijdreglement 'Kleurwedstrijd kapiteinspet'

Artikel 1

De wedstrijd 'Kleurwedstrijd kapiteinspet' wordt georganiseerd door de Haven van Antwerpen-Brugge nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen (hierna ook: “de Organisator”).

Artikel 2

De kleurwedstrijd loopt van 1 juli 2022 om 12u00 tot en met 24 juli 2022 om 18u00. De kapiteinspetten zelf kunnen, onder de voorwaarden van dit wedstrijdreglement, worden verkregen van 22 juli 2022 om 12u00 tot en met 24 juli 2022 om 18u00.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt via diverse social media kanalen en is toegankelijk voor iedereen die deze media gebruikt. Door de kleurplaat te printen, in te kleuren en in te leveren in de dome bij Portopolis (Hanzestedenplaats 19, 2000 Antwerpen) tijdens The Tall Ships Races op 22-24 juli krijgen de deelnemers een kapiteinspet. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de kleurplaat tijdens The Tall Ships Races in te kleuren, ter plekke in de dome bij Portopolis.

Artikel 4

De deelnemers ontvangen een kapiteinspet van Port of Antwerp-Bruges in ruil voor een ingekleurde tekening. Het aantal petten is beperkt per dag. Indien er geen petten meer beschikbaar zijn, zal er een alternatief cadeau worden meegegeven, naar oordeel van de Organisator en tot de voorraad strekt.

Artikel 5

Er geldt geen enkele aankoopverplichting in het kader van de wedstrijd.

Artikel 6

De Organisator behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, behoudens in geval van opzettelijke fout. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden tegen de Organisator als grond voor welke verplichting dan ook. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als integraal onderdeel van dit reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 7

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard, die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of het al dan niet toekennen van de prijs, tenzij in geval van bedrog. De aansprakelijkheid van de Organisator is in alle gevallen beperkt tot 10.000 euro.

Artikel 8

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderhavig reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.

Artikel 9

De Organisator maakt gebruikt van social media voor het verspreiden van berichten aangaande deze wedstrijd.

Artikel 10

De deelnemers en hun ouders geven de Organisator de onvoorwaardelijke toelating om de tekeningen van de deelnemers anoniem te delen via de kanalen (social media, website, nieuwsbrieven, Portopolis, …) van Port of Antwerp-Bruges en The Tall Ships Races Antwerp.

Meest gezocht