Om de meest moderne containerschepen te kunnen blijven ontvangen, vernieuwt Port of Antwerp-Bruges samen met uitbater PSA Antwerp de kaaimuur en de terminal van de Europa Terminal. De vernieuwing zal bovendien resulteren in een efficiënte en duurzame terminal die bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale haven. De werken zullen in verschillende fases gebeuren en in totaal ongeveer 9 jaar duren.

Duurzame groei

Als motor van de Belgische economie evolueert Port of Antwerp-Bruges mee met de wereldwijde ontwikkelingen. Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen, moet de haven extra containercapaciteit en een performante infrastructuur kunnen bieden aan haar klanten. Hiervoor werkt de haven permanent aan zowel de uitbreiding, zoals met het project ECA, als de optimalisatie van de bestaande capaciteit. Het vernieuwen van de Europa Terminal vormt een belangrijke stap in de verdere uitbouw van een duurzame haven.

 

De Europa Terminal werd in 1990 in gebruik genomen als eerste getijde containerterminal in Antwerpen. De huidige diepgang van schepen die aan de 1200 meter lange kaaimuur kunnen aanmeren, is echter beperkt tot maximum 13,5 meter. Om ook containervaart met grotere diepgang te ontvangen wordt de kaaimuur van de terminal verdiept naar 16 meter, de maximale diepgang bij opvaart.

Werken in drie fasen

Omdat schepen tijdens de werken moeten kunnen blijven aanmeren om goederen te laden en lossen en om de operationele impact zo beperkt mogelijk te houden, pakken we de kaaimuur aan in drie grote fasen. Daarnaast creëren we bijkomende tijdelijke ligplaats voor de binnenvaart. Zo garanderen we een vlotte dienstverlening aan onze klanten.

De eerste drie jaar maken we de eerste 450 meter kade klaar voor de toekomst. Een tijdelijke waterkerende constructie zorgt ervoor dat er geen brokstukken in de Schelde komen en beschermt de werken tegen passerende schepen en de riviergetijden. We breken de bestaande kaaimuur af en rusten de nieuwe kaaimuur uit met kraanbalken en alle nodige leidingen en infrastructuur voor elektrificatie en andere optimalisaties. Nadien baggeren we tot de vereiste diepte van 17,5 meter en installeren we de nieuwe containerkranen.

 

Dit proces herhalen we voor het volgende stuk kaaimuur van 220 meter. Uiteindelijk volgen de resterende 530 meter. Deze omvangrijke maritieme werken worden gespreid over ongeveer 9 jaar en zijn zorgvuldig uitgetekend op basis van het verwachte verkeer in de komende jaren.

Europa Terminal van PSA Antwerpen.

Updates

Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Tijdelijke lichterkaai

17 mei 2023

Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Lees meer
Europa Terminal

Officieel startschot

7 oktober 2022

Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Lees meer

Buispalen heien en bouwput graven

1 augustus 2023

De eerste buispalen zijn geheid, een damwand is geplaatst en een bouwput is gegraven om een deel van de oude kaaimuur af te breken en de nieuwe te bouwen.

Meldpunt

Heb je vragen, bemerkingen of klachten in verband met de werken aan de Europa Terminal? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op
Je kan met al je vragen, bemerkingen of klachten terecht op ons meldpunt.

Economie, klimaat en mens verzoenen

Met deze nieuwe kaaimuur bouwt Port of Antwerp-Bruges aan de haveninfrastructuur van de toekomst en verzekert het de welvaart van huidige en toekomstige generaties. Essentieel hierbij is de balans tussen de economische noden, de bezorgdheden van de omgeving en de klimaatambities.

Vermindering van de CO2-uitstoot

De vernieuwing van de terminal draagt ook bij aan de transitie naar een klimaatneutrale haven. Zo zullen elektrificatie en andere optimalisaties de CO2-uitstoot per container met 50% reduceren, en windmolens het aandeel van hernieuwbare energie verhogen. Tenslotte verminderen nieuwe technologieën, zoals walstroom of een gelijkwaardig alternatief, de ligemissies van schepen.

In harmonie met de omgeving

De vernieuwde kaaimuur krijgt een nieuwe oriëntatie om voldoende afstand tussen passerende schepen en de terminal te garanderen, en om deze weg te draaien van het natuurgebied Galgeschoor. Om het gebied extra te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet verzakt, bouwen we in de slotfase van de werken een onderwaterdam.

 

De geluidshinder tijdens de werken wordt maximaal beperkt en we beschermen de nachtrust van onze buren. Op lange termijn zal de elektrificatie van de terminal de lichtemissies verlagen en nieuwe technologieën zullen de lokale geluidshinder verbeteren.

Partners vernieuwing Europa Terminal

Dit vind je misschien ook interessant