2020-03-23

Verblijfstermijnen gevaarlijke goederen - Tijdelijke versoepeling

Naar aanleiding van de stijgende werkdruk door de Coronacrisis, heeft de havenkapitein beslist om de focus wat te verleggen en wat soepeler om te gaan met de verblijfstermijnen. 

In de hoop wat druk bij u weg te nemen, hoeft u vanaf heden voor de ‘standaard’ gevaarlijke goederen die niet meer dan 25 dagen op kaai vertoeven geen uitzondering aan te vragen.

 

Deze versoepeling geldt NIET voor volgende 3 types goederen, waarvoor de verblijfstermijnen zoals bepaald in de GHPV blijven gelden:

 

 1. Gevaarlijke goederen waarop bijzondere voorwaarden van toepassing zijn:

   

  • Technisch zuiver Amoniumnitraat(meststoffen)
  • Springstoffen
  • Radioactieve stoffen
  • Zeer toxische gassen

   

 2. Gevaarlijke goederen die temperatuur gecontroleerd vervoerd worden
 3. Gevaarlijke goederen die gestabiliseerd vervoerd worden.

 

Zodra de situatie genormaliseerd is, vallen we volledig terug op de GHPV.  U zal hierover op dezelfde wijze geïnformeerd worden en ook via onze website kan u op de hoogte blijven. Wij willen u ook tevens ook bedanken voor uw inzet en de bevoorrading van het land!

 

De havenkapiteinsdienst

K
Kurt Van Passen

Safety Officer

Meest gezocht