|

2022-10-21

Tariefaanpassingen 2023

Net zoals vorig jaar willen we tijdig en transparant communiceren met betrekking tot de financiële wijzigingen die op 1 januari 2023 van kracht zullen gaan. Hieronder kan je de grote lijnen terugvinden.

Tariefaanpassingen

We volgen de consumptieprijsindex (CPI) van de maand augustus 2022 en passen deze toe op de verschillende tariefverordeningen en tarieven voor beide platformen. Dit komt neer op een stijging van 9,94% vanaf 1 januari 2023 voor:

 • Tariefverordening op de zeeschepen, uitgezonderd gedeelte afval (Antwerpen & Zeebrugge)
 • Tariefverordening op de binnenvaart (Antwerpen & Zeebrugge)
 • Tariefverordening op het slepen in de dokken (Antwerpen)
 • Verordening zelfvarende 800 tonshijsbok ‘Brabo’ (Antwerpen)
 • Tariefverordening op het gebruiken van kaaien en afdaken in het havengebied (Antwerpen)
 • Tariefverordening op drank- en eetgelegenheden (Antwerpen)
 • Tariefverordening op het gebruiken van de gronden in het havengebied (Antwerpen)
 • Tarieven concessies en tijdelijke vergunningen (Zeebrugge)
 • Tariefverordening drijvende droogdokken

 

De sleeptarieven op het platform Zeebrugge zullen stijgen met 6,96%.

 

CPI zal niet worden verrekend in de volgende tariefverordeningen:

 • Reglement afval zeevaart in het havengebied Brugge-Zeebrugge
 • Verordening afval zeevaart (Antwerpen)
 • Tariefverordening op evenementen, foto- en filmopnames in het zeehavengebied Antwerpen
 • Tariefverordening watergebonden oliecalamiteiten

Cruise

De tarieven voor cruise te Zeebrugge volgen eveneens CPI augustus 2022 met een aantal bijkomende aanpassingen:

 • Er wordt een minimumtarief ingevoerd op basis van BT (tonnenmaatrecht) van € 10 500
 • Het passagiersrecht zal stijgen naar € 1,5 per beweging
 • De ‘vrije periode’ mbt bewaking, beveiliging & gangway wordt verlaagd naar 12 uur

Keurrechten

Vanaf 1 januari 2023 wordt er een eenheidsprijs ingevoerd van € 66 per keuring voor controles op de Grenscontrolepost (voor het gebruik van de infrastructuur) en dit ongeacht het type.

Ook langdurig verblijf zal bijkomend worden aangerekend.

Binnenvaart

De reisweg Albertkanaal - Noordlandbrug en omgekeerd zal worden vrijgesteld van doorvaartrechten tenzij de schipper gebruik maakt van de havenfaciliteiten.

Concessies

Specifiek voor onze concessionarissen, onderstrepen wij graag nogmaals dat Port of Antwerp-Bruges voor de onroerende voorheffing afhankelijk is van het overmaken van de aanslagbiljetten door de Vlaamse overheid. Er moeten nog aanslagbiljetten binnenkomen van meerdere jaren. Van zodra wij deze ontvangen, zullen we de percelen doorrekenen.

 

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren via portdues.concessions@portofantwerpbruges.com

Meren & ontmeren en beloodsen achter de sluizen

De tariefverordeningen, inclusief exacte vergoedingen en administratieve aanpassingen, worden ten gepaste tijde bekendgemaakt en beschikbaar gesteld op onze website.

Dit vind je misschien ook interessant