2022-03-07

Havenpolitieverordening

Vanaf 14 maart 2022 is een nieuwe versie van de havenpolitieverordening van kracht. Wat direct opvalt aan deze nieuwe havenpolitieverordening is dat de gekende structuur verdwenen is en vervangen door een nieuwe structuur.

Met de herziening sluit Port of Antwerp aan bij de structuur van de havenpolitieverordening van Port of Zeebrugge. Ook op inhoudelijk vlak zijn er zaken veranderd. Zo is de Vessel Traffic Service (VTS) van Port of Antwerp definitief verankerd. Het beheer van het luchtruim krijgt een duidelijke invulling. Er zijn strengere richtlijnen voor pleziervaart in de haven. Ook de toegangscontrole voor havenbedrijven is uitgebreid.

 

Daarnaast zijn er ook heel wat wijziging op vlak van gevaarlijke goederen. Zo zal het regime van container freight station (CFS) verdwijnen, net als zeer toxische gassen en de verplichte opleiding voor aangiftes. De verblijfstermijn voor gevaarlijke goederen is aangepast en uitgebreid.

 

De nieuwe havenpolitieverordening bouwt op deze manier voort op de bestaande principes eerder dan grote wijzigingen door te voeren. De regelgeving maakt voor alle havengebruikers op een transparante manier duidelijk wat wel en wat niet is toegestaan in het havengebied.

Overzicht van de nieuwe structuur

 1. Algemene bepalingen
 2. Orde en veiligheid
 3. Milieu
 4. Toegang tot en aanwezigheid van personen in het havengebied
 5. Bemande en onbemande luchtvaart
 6. Diverse activiteiten
 7. Werkzaamheden
 8. Scheepvaart
 9. Bunkeren en leveren van walstroom
 10. Behandeling en opslag gevaarlijke goederen
 11. Behandeling en opslag andere goederen
 12. Dienstverlening
 13. Straf en slotbepalingen

Van toepassing voor het havengebied van Antwerpen.

Havenpolitieverordening

27/4/2022
Van toepassing voor het havengebied van Antwerpen.
Download

Meest gezocht