2020-03-04

Haven & Hinter: het juiste bedrijf op de juiste locatie

Vandaag hebben 9 partners een intentieverklaring ondertekend om op zoek te gaan naar de optimale benutting van industriële en logistieke zones en een betere afstemming van het uitgifte- en allocatiebeleid in de regio Antwerpen, Waasland, Vlaams-Brabant en de Kempen.  

Inzetten op duurzame groei van industriële en logistieke zones is cruciaal als we de toekomst van de Vlaamse welvaart willen garanderen. Die groei komt onder druk te staan met een toenemende schaarste aan geschikte bedrijventerreinen.

 

De economische urgentie om zorgvuldig om te springen met de ruimte die beschikbaar is voor logistieke en industriële activiteiten kan niet genoeg benadrukt worden.

Het juiste bedrijf op de juiste locatie

Daarom geven Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), De Vlaamse Waterweg, de intercommunale Interwaas, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen samen het startschot voor ‘Haven en Hinter’.

 

Een samenwerking die alle neuzen in dezelfde richting draait onder een solide visie: ‘het juiste bedrijf op de juiste locatie’.

Vandaag hebben 9 partners een intentieverklaring ondertekend om op zoek te gaan naar de optimale benutting van industriële en logistieke zones en een betere afstemming van het uitgifte- en allocatiebeleid in de regio Antwerpen, Waasland, Vlaams-Brabant en de Kempen.

In kaart brengen van beschikbare terreinen

Samen willen we het aanbod van de beschikbare oppervlakte voor economische ontwikkeling inzichtelijk maken en tegelijkertijd de vraag naar bedrijfsruimte analyseren. We willen de brug slaan naar het veelvoud aan eigenaars van de verschillende terreinen.

 

In een tweede stap richten we ons op de gemeenten en projectontwikkelaars die in opdracht van investeerders op zoek gaan naar een geschikte bedrijfslocatie voor hun klant. Dat is de basis voor een gemeenschappelijke aanpak die vraag en aanbod samenbrengt.

 

Met een klantgericht en eenvormig plan van aanpak willen we onze regio nog duidelijker op de kaart zetten als aantrekkelijke investeringslocatie.

Meest gezocht