2021-03-18

Droneportal voor al je dronevlucht aanvragen

Samen met technologiebedrijf Unifly ontwikkelde Port of Antwerp een nieuw online platform om de aanvraag van dronevluchten door operatoren te digitaliseren, professionaliseren en automatiseren. Droneportal gaat 18 maart van kracht. Dit platform past in de rol die Port of Antwerp vervult als geozone manager, waarbij de focus ligt op het coördineren van de veiligheid in het luchtruim boven de haven.

Geozone manager

Onder de bevoegdheid van de dienst Harbour Safety & Security (HSS) vervult Port of Antwerp sinds 1 januari 2021 haar rol als geozone manager, in lijn met de nieuwe Europese wetgeving i.v.m. dronevluchten. Zo staat ze in voor de goedkeuring van externe aanvragen voor dronevluchten binnen het havengebied.

 

Als geozone manager coördineert Port of Antwerp de veiligheid bij de uitvoering van dronevluchten boven de haven. Hierbij evalueert ze de specifieke risico’s verbonden aan de plaats waarvoor de aangevraagde vlucht doorgaat. Rekening houdend met de aanwezige Sevesobedrijven en ISPS, maar ook met luchtverkeer en nabij gelegen vlieghavens.

Droneportal Port of Antwerp

Om de aanvragen van dronevluchten op een klantgerichte en professionele manier te coördineren, ontwikkelde Port of Antwerp een Droneportal met technologiebedrijf Unifly. Dit Unmanned Traffic Management (UTM) systeem geeft droneoperatoren de mogelijkheid om vanaf 18 maart zelf hun droneaanvragen in te dienen. Zo kunnen ze nagaan aan welke regels ze zich in een bepaalde situatie of mogelijke risicozone moeten houden. En bereiden ze hun dossier optimaal voor op een goedkeuring van HSS.
 

Samen met technologiebedrijf Unifly ontwikkelde Port of Antwerp een nieuw online platform om de aanvraag van dronevluchten door operatoren te digitaliseren, professionaliseren en automatiseren. Droneportal gaat 18 maart van kracht. Dit platform past in de rol die Port of Antwerp vervult als geozone manager, waarbij de focus ligt op het coördineren van de veiligheid in het luchtruim boven de haven.

 
Naast het verlenen van toelatingen start Port of Antwerp vanaf de 2de helft van 2021 ook met de monitoring van alle drones en vluchten in real time via monitoringsinfrastructuur. Via het UTM-systeem volgt HSS of alles veilig verloopt. Zo krijgt Port of Antwerp tijdig een waarschuwing wanneer een drone afwijkt van de vluchtroute. Op die manier vormt zich een duidelijk beeld van het luchtverkeer in de haven van Antwerpen.

 

Lees alles over het aanvragen van dronevluchten, de nieuwe wetgeving en de toegang tot Droneportal.

Meest gezocht