2021-11-17

Detectie van olievervuiling in de haven van Antwerpen, ondersteund met drones en AI

Incidenten van olievervuiling in de Antwerpse dokken tijdig opsporen is een belangrijke taak voor het Havenbedrijf. Hoe sneller de olievlek opgemerkt wordt, hoe minder ze kan uitspreiden en hoe makkelijker ze is om op te ruimen. Snelle detectie kan ook cruciaal zijn om de oorsprong van het lek op te kunnen sporen. In een samenwerking tussen UAntwerpen , Havenbedrijf Antwerpen en droneprovider Skyebase werd het potentieel voor het inzetten van drones en AI hiervoor onderzocht.

Live beelden van een drone die de dokken overvliegt maken het vinden en in kaart brengen van een olievlek al een pak makkelijker dan vanop de kade. Olievlekken via AI automatisch op beelden detecteren zou daarbovenop nog meer voordelen bieden, zeker als drones binnenkort autonoom de haven kunnen overvliegen. Naast de gebruikelijke kleuren(RGB)-beelden werden simultaan ook thermische beelden opgenomen. Via thermische beelden zouden olievlekken ook ’s nachts in het donker gedetecteerd kunnen worden.

Incidenten van olievervuiling in de Antwerpse dokken tijdig opsporen is een belangrijke taak voor het Havenbedrijf. Hoe sneller de olievlek opgemerkt wordt, hoe minder ze kan uitspreiden en hoe makkelijker ze is om op te ruimen. Snelle detectie kan ook cruciaal zijn om de oorsprong van het lek op te kunnen sporen. In een samenwerking tussen UAntwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en droneprovider Skyebase werd het potentieel voor het inzetten van drones en AI hiervoor onderzocht.

Op een klein deel van de verzamelde data werden de olievlekken manueel gemarkeerd. Met deze data als basis kan een computer via een neuraal netwerk leren om de visuele patronen te herkennen die eigen zijn aan een mix van olie en water.
 

De resultaten van dit proefproject zijn veelbelovend. Op kleurenbeelden kan het AI-netwerk met 93% accuraatheid olievlekken op water correct onderscheiden. Op infraroodbeelden lukt dit voor 80% van het geanalyseerde wateroppervlak.
 

Het AutoDrone TETRA-project, waar deze samenwerking een onderdeel van is, wordt mogelijk gemaakt door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en met steun van bedrijven in het vakgebied.

Meest gezocht