2020-06-02

Alfaport-Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor concessies

Om de concessionarissen in de haven van Antwerpen te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden, staan het Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) uitstel van betaling toe voor domeinconcessies.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap aan het Havenbedrijf en aan MLSO om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport zullen het Havenbedrijf en MLSO de betalingstermijn voor concessies verlengen tot 30 juli 2020 en dit voor de facturen met betrekking tot Q3 2020. Concreet betekent dit het volgende voor de kwartaalfacturen:
 

Factuurdatum: 15 juni 2020 – Uiterste betalingsdatum: 30 juli 2020 
 

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q3 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Dit verzoek moet voor concessies van het Havenbedrijf uiterlijk op 10 juni 2020 worden geformuleerd aan pd_concessies@portofantwerp.com.  In dat uitzonderlijke geval gelden volgende data:
 

  1. Factuurdatum: 15 juni 2020 – Uiterste betalingsdatum: 30 juli 2020
  2. Factuurdatum: 15 juli 2020 – Uiterste betalingsdatum: 31 augustus 2020
  3. Factuurdatum: 14 augustus 2020 – Uiterste betalingsdatum: 30 september 2020


Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport-Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.
 

Contact

Alfaport Voka
Stephan Vanfraechem - algemeen directeur Alfaport Voka
+32 486 51 01 69
stephan.vanfraechem@voka.be
 

Contact Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)
Peter Van de Putte – directeur Maatschappij Linkerscheldeoever
+32 474 26 63 95
pvdputte@mlso.be

Meest gezocht