Herinrichting Oosterweeleiland Antwerpen

Het Oosterweeleiland in Antwerpen krijgt de komende jaren een grondige herinrichting. Die transformatie moet dit kritieke verkeersknooppunt voor binnenvaart, spoor-, en wegverkeer efficiënter en verkeersveiliger maken.

Veilig en vlot voor binnenvaart, spoor- en wegverkeer

We nemen het volledige Oosterweeleiland onder handen om een betere doorstroming van alle spoor-, weg- en binnenvaartverkeer te garanderen. Daarom pakken we verschillende kritieke punten aan. De werken starten in februari 2024 en verlopen gefaseerd.

Voorkeursscenario

Uit het voortraject komt één voorkeursscenario naar voren. Dit scenario veroorzaakt het minste hinder en wachttijden voor wegverkeer, spoorverkeer en binnenvaart. De komende jaren werken Port of Antwerp-Bruges, Sweco en Infrabel dit scenario technisch verder uit. Naast de technische studies loopt ook een milieu-effectenstudie (MER-procedure). 

Employer_branding_fotoshoot_ZB_2021 (71)
Blinde kaart met aanduiding Oosterweeleiland

Aan vernieuwing toe

Het Oosterweeleiland was een van de eerste delen van de actieve Antwerpse haven. Het vormt een belangrijke verbinding tussen het Leopolddok en het Albertdok via spoor en weg. Tal van bedrijven hebben zich hier in de loop der jaren gevestigd. De huidige bruggen net als de spoor- en weginfrastructuur zijn ondertussen toe aan een grondig onderhoud en herinrichting om de verkeersveiligheid te blijven garanderen.

De Oosterweelbrug gezien vanuit het Albertdok. Dit is een Scherzerbrug, een brug waar het tegengewicht zich boven het wegdek bevindt en waarvan het achterste deel bestaat uit een rolsegment (kwart cirkel), waarover deze zich kan open of toe rollen.

Gescheiden spoor- en wegverkeer

De nieuwe hoofdas voor het noord-zuid wegverkeer komt op de bestaande spoorbundel die tussen de Noordkasteelbruggen en de Oosterweelbrug loopt. Op die manier kruist het wegverkeer de sporen niet meer. Lokaal en doorgaand verkeer wordt gescheiden.  Er komt slechts één kruispunt op de hoofdas. We leggen in één adem ook veilige fietspaden aan.

De Noordkasteelbruggen blijven in de huidige staat behouden. Het spoorverkeer gebruikt de westelijke brug, het wegverkeer de oostelijke. Zo scheiden we spoor- en wegverkeer.

Vaste brug voor wegverkeer, vlotte doorgang binnenvaart

De Oosterweelbrug wordt een verhoogde vaste overrijdbare brug voor het wegverkeer. De hoogte van de brug moet hoger beladen binnenvaartschepen toelaten om ongehinderd door te varen.

Nieuw tracé voor spoor

Het spoorverkeer krijgt een grotendeels nieuw tracé over het Oosterweeleiland. Ten zuiden van de Wilmarsdonkbruggen wordt een nieuwe directe verbindingsbocht aangelegd richting bundel Groenland. De bundelkop wordt daarbij ook aangepast. Voor het doorgaande spoorverkeer loopt het tracé evenwijdig aan de Wilmarsdonksteenweg richting zuiden om dan via de bestaande spoorbedding ten zuiden van de Scheurweg richting Noordkasteelbruggen af te buigen.

Twee spoorbruggen

Twee beweegbare bruggen voor spoorverkeer vervangen de Wilmarsdonkbrug. Tijdens de bouw van de Oosterweelbrug zullen deze het wegverkeer omleiden. Om het binnenvaartverkeer zo weinig mogelijk te hinderen zullen deze bruggen enkel voor een treinpassage neergelaten worden.

Impact op bedrijven

Het project heeft voor verschillende bedrijven een grote impact op de locatie en grootte van hun concessie. Daarom zoeken we samen met de betrokken bedrijven naar nieuwe locaties gezocht. In eerste instantie kijken we naar terreinen die beschikbaar zijn of die vrijkomen bij de herinrichting van de infrastructuur.

Oosterweel_2010 (1)

Documenten

Dit rapport bevat de verplichte aanmelding in functie van de milieu-effectenstudie.

Milieu-effectenstudie Oosterweeleiland

16/3/2022
Dit rapport bevat de verplichte aanmelding in functie van de milieu-effectenstudie.
Download

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht