Welk effect heeft de fusie op de havenarbeid?

Beide havens hebben hun eigen organisatie van de havenarbeid. In Antwerpen valt deze onder de bevoegdheid van Cepa, in Zeebrugge onder de bevoegdheid van Cewez. Hier verwachten we geen wijzigingen.    
 

Meest gezocht