Wat gebeurt er met de data die aan Certified Pick up wordt aangeleverd?

NxtPort noch Port of Antwerp-Bruges zullen deze gegevens gebruiken voor andere andere doeleinden dan Certified Pick up. Zij zullen deze gegevens niet commercialiseren.

Port of Antwerp-Bruges heeft het recht om de gegevens die worden gebruikt of gegenereerd in het kader van Certified Pick up en de daarmee samenhangende Certified Pick up-applicatie en diensten op geaggregeerde wijze te gebruiken met het oog op haar publieke taken en kan in dat kader rapporteringsverplichtingen opleggen aan de gemachtigde dienstverlener.

Meest gezocht