Hoe verhoudt de jaarlijkse keuring van havenvoertuigen zich tot de 3-maandelijkse keuring m.b.t. arbeidsveiligheid of verzekeringsvereisten?

Deze 3-maandelijkse keuringen zijn nog steeds van toepassing wanneer deze vereist zijn ingevolge hogere regelgeving m.b.t. arbeidsveiligheid of nodig zijn, bijvoorbeeld i.h.k.v. verzekeringsvereisten.

Voor de havenvoertuigen van de categorieën A1-B1-A2-B2-A3 en B3 beschikken de controle-instanties, die de havenkapiteinsdienst erkent voor de controle van havenvoertuigen, ook over de vereiste accreditaties om bovenvermelde 3-maandelijkse keuringen uit te voeren.

De uitvoering van de controle op de technische vereisten (havenverkeersverordening) kan synchroon sporen met de uitvoering van de periodieke controles m.b.t. arbeidsveiligheid.

Meest gezocht