Heeft deze fusie gevolgen voor bestaande contracten?

We blijven sterk inzetten op het behoud en de verdere uitbouw van onze klantgerichte aanpak. Op korte termijn verandert er niets en blijven de huidige contracten geldig.     

Meest gezocht