Bestaat de mogelijkheid om via een derde partij te connecteren op Certified Pick up?

Het staat de container rederijen vrij om rechtstreeks te connecteren met Certified Pick up of via de applicatie van een derde partij aan te sluiten op Certified Pick up.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het volledige auditspoor en het genereren van de finale digitale sleutel zal echter enkel geleverd worden door de Certified Pick up applicatie. Het auditspoor moet door de applicatie van een derde partij worden aangeleverd aan Certified Pick up en de finale digitale sleutel moet door de gebruikers van de derde partij applicatie worden opgevraagd bij Certified Pick up. De applicatie van de derde partij zal daarom altijd moeten koppelen aan Certified Pick up om het auditspoor dat Certified Pick up uitvoert, te kunnen verzekeren. 

 

Het gebruik van een derde applicatie mag geen afbreuk doen aan de veiligheid van Certified Pick up en van de Certified Pick up applicatie noch aan het genereren van de finale digitale sleutel en het auditspoor door de gemachtigde dienstverlener. 

 

Het gebruik van een derde applicatie doet in geen geval afbreuk aan de verplichtingen van de betrokken partijen, die er moeten over waken dat alle noodzakelijke handelingen worden gesteld en dat ze rekening houdend met hun hoedanigheid en rol alle gegevens in het kader van Certified Pick up meedelen. 

 

Voor zo ver ons bekend is er één partij die een derde partij applicatie kan aanbieden die een connectie heeft met Certified Pick up, namelijk Secure Container Release van T-Mining.

Dit vind je misschien ook interessant