Het zal je niet verbazen, maar 2021 was opnieuw een uitdagend jaar voor onze haven. We hadden de coronacrisis, het Suez-incident, het tekort aan arbeidskrachten... En toch konden we in Antwerpen en Zeebrugge groei optekenen ten opzichte van 2020. Dankzij onze veerkracht en de wendbaarheid van duizenden medewerkers.

Port of Antwerp-Bruges is meer dan een haven, meer dan transport, meer dan tonnen, meer dan TEU's. Het gaat niet alleen over winst, geld en jobs. Als een van de belangrijkste havens van Europa hebben wij een essentiële maatschappelijke rol: wij zijn een haven van mensen, voor mensen. We willen de eerste wereldhaven zijn die mens, klimaat en economie met elkaar verzoent.

 

En dat allemaal in de VUCA - volatiel, onzeker, complex en ambigu – wereld van vandaag. Daarom moeten wendbaarheid, weerbaarheid en continuïteit de rode draad blijven van onze werking. Maar we kunnen niet alleen kortetermijnoplossingen nastreven. Langetermijnperspectief en vooruitdenken zijn essentieel. We willen een voortrekkersrol spelen, de vonk zijn die verandering doet ontbranden, binnen en buiten de havengemeenschap, lokaal en internationaal.

 

Port of Antwerp-Bruges maakt de transitie van passieve landlord naar actieve community builder. Wij zijn de ‘lijm’ in ambitieuze duurzaamheidsprojecten, die starten in Antwerpen en Zeebrugge, en het potentieel hebben om internationale grensverleggers te worden. Ons uiteindelijke doel? De groene energiepoort van Europa worden. Daarom werken we aan baanbrekende lighthouseprojecten rond koolstofafvang en -opslag, circulaire economie, restwarmte, alternatieve scheepsbrandstoffen en groene waterstof, de energie van de toekomst.

 

Groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare energie, zal een doorslaggevende rol spelen in de energietransitie. Wij willen dé Europese importhub van groene waterstof worden en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie. Want onze complementaire havensites beschikken duidelijk over de juiste troeven om daar een leider in te worden. Zon en wind moeten dé hernieuwbare energiebronnen van de toekomst worden. Maar in België en West-Europa is er niet voldoende wind- of zonne-energie, terwijl andere regio’s zon, wind en ruimte in overvloed hebben. De oplossing? Hernieuwbare energie importeren uit die regio’s. Omdat zulke oplossingen complex zijn, bundelt de haven haar krachten met grote industriële en publieke spelers, ieder met zijn eigen expertise.

 

Met de waterstofimportcoalitie richten we ons op concrete projecten die vorm geven aan de productie, het transport en de opslag van groene waterstof. Port of Antwerp-Bruges huisvest in Antwerpen de grootste chemische cluster in Europa, terwijl Zeebrugge een belangrijke LNG-haven is en toegang heeft tot de windmolenparken op zee. Wanneer wordt het interessant? Als we de groene energie die in Zeebrugge toekomt opslaan, omzetten in groene waterstof en transporteren naar de Antwerpse chemie, die grootverbruikers zijn van energie, en het Europese hinterland. De grootschaligheid die we kunnen realiseren binnen ons havengebied biedt een hefboom voor de realisatie van een echte waterstofeconomie.

 

Port of Antwerp-Bruges staat dankzij de complementariteit van beide havensites sterker. Het is het beste antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen. En de uitgelezen kans om verder te bouwen op onze rijke ervaring van het verleden om de toekomst op de lange termijn te verzekeren. En om onze rol, niet alleen als belangrijkste economische motor, maar ook als belangrijkste motor voor energietransitie van ons land te vervullen. Daarom kijk ik enorm uit naar de toekomst van Port of Antwerp-Bruges. En jullie samen met mij?

 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht