2020-09-15

Alfaport Voka, Antwerp Port Authority and the Scheldt Left Bank Corporation (MLSO) in agreement on further extension of the payment term for concessions and harbour dues

In order to continue supporting the shipping lines, barge operators and concessionaires at the port of Antwerp in these difficult circumstances, a further postponement of payment for domain concessions and for shipping and inland navigation dues will be granted.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport Voka heeft het Havenbedrijf in april de betalingstermijn voor zeevaart- en binnenvaartrechten verlengd en in juni de betalingstermijn voor concessies verlengd. Zowel het Havenbedrijf als MLSO hebben beslist om deze maatregelen te verlengen (in die mate zoals hierna weergegeven).
 

De betalingstermijn zowel voor zeevaartrechten (normaal gezien 18 dagen) en voor binnenvaartrechten (normaal gezien 30 dagen) zal verlengd worden naar 48 dagen. Dit uitstel van betaling geldt voor alle schepen die vanaf 1 september tot en met 30 november 2020 in de haven van Antwerpen aanmeren. Voor de zeevaart wordt dit uitstel toegepast op tonnenmaatrecht en aanlegrecht.
 

De betalingstermijn voor de concessiefacturen voor Q4 worden tot 30 oktober 2020 verlengd. Concreet betekent dit het volgende voor de kwartaalfacturen:
Factuurdatum: einde september 2020 – Uiterste betalingsdatum: 30 oktober 2020
 

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q4 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Deze uitzonderingsmaatregel kan evenwel enkel worden aangevraagd door concessionarissen die specifiek voor Q3 een fundamenteel omzetverlies, trafiekverlies en / of cashflow probleem hebben. Dit moet uitdrukkelijk worden aangetoond in het verzoek en dit in elk geval met cijfers (aldus moet het verzoek afdoende gemotiveerd zijn). Derhalve is er op dit vlak wel sprake van een minder brede uitzonderingsmaatregel dan wat betreft voor de facturen voor Q3. Dergelijk verzoek moet uiterlijk op 18 september 2020 worden geformuleerd aan pd_concessies@portofantwerp.com.
 

In dat uitzonderlijke geval gelden volgende data:
 

  • Factuurdatum: einde september 2020 – Uiterste betalingsdatum: 30 oktober 2020
  • Factuurdatum: 15 oktober 2020 – Uiterste betalingsdatum: 30 november 2020
  • Factuurdatum: 13 november 2020 – Uiterste betalingsdatum: 31 december 2020


Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

Most searched