How will the implementation of Certified Pick up proceed?

The implementation of Certified Pick up will progress in phases from 1 January 2021. In the first phase the Certified Pick up platform will ensure that there is transparency regarding the container status, aimed at increasing the operational efficiency for every player in the chain. The various container statuses, related to the collection of a container in the port of Antwerp, will be displayed as “green lights”. The supply-chain partners will be able to view the commercial release, the customs release and terminal release of the containers under their control. In exchange for this information, chain partners will later be required to add relevant supply-chain data, such as anticipated collection time, terms, etc. The existing process of using a PIN code to collect a container will still be maintained in this phase, both for pre-notification and collection.

 

In the next phase, the various chain partners will switch over to a new processing method, namely collection based on identity. The current process using a PIN code to collect a container will be phased out and replaced by a digital process of release entitlement then pick up entitlement and an authorised collection based on identity.

Fase 1: transparantie over de containerstatus

In de eerste fase zal het Certified Pick up-platform er voor zorgen dat er transparantie is over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen.

De verschillende containerstatussen, gerelateerd aan de afhaling van een container in de haven van Antwerpen, worden zichtbaar in de vorm van “groene lichten”. De ketenpartners krijgen dan zicht op de commerciële vrijgave, de douane-vrijgave en de terminal-vrijgave van de containers die ze behandelen.

In ruil voor deze informatie dienen de ketenpartners op termijn relevante supply chain data toe te voegen, zoals bv. ingeschat moment van afhaling, modaliteit,… Het bestaande proces waarbij een pincode gebruikt wordt om een container af te halen zal in deze fase nog steeds behouden blijven zowel bij vooraanmelding als bij afhaling.

Fase 2: alle ketenpartners schakelen over

In de volgende fase zullen de verschillende ketenpartners geleidelijk aan overschakelen op een nieuwe manier van afhandelen, namelijk afhalen op basis van identiteit. Het huidige proces waarbij een pincode wordt gebruikt om een container af te halen zal worden afgebouwd en vervangen worden door een digitaal proces van release recht naar pick up recht en een gemachtigde afhaling op basis van identiteit.

Most searched